Adıyaman OSGB’de İş Güvenliği Uzmanı, şirketinizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişidir. Bu uygunsuzluklar arasında, iş kazasına sebebiyet verecek hayati eksiklikler olduğu gibi, çalışanları bilinçlendirmeye yarayacak isg eğitimleri eksiklikleri de olabilir. İş Güvenliği Uzmanı ayrıca ÇSGB’nin ve yasaların yapılmasını zorunlu tuttuğu risk analizi, acil durum planı, çalışma ve eğitim planları gibi dokümanları da hazırlayan kişiye denir.

İş Güvenliği Uzmanı’nın görevleri;

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

Eğitim Planı hazırlamak

İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

Risk Değerlendirmesi yapmak

Acil Durum Planı hazırlamak

Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

İç Yönetmelik hazırlamak

İş İzni Prosedürü hazırlamak

Çalışma talimatları hazırlamak

İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

Yangın güvenliğini sağlamak