Sağlık personelinin yasal olarak yapabilecekleri sınırlıdır, bu yüzden sağlık personellerimizi, sürekli olarak işyeri hekimine iş sağlığı alanında destek olacak şekilde eğitimler vermekteyiz.

Sağlık personeli ve işyeri hekimi hizmetlerini birlikte alan işyerlerimizde, işe giriş ve yenileme muayenelerinin takibini sağlık personelimiz yapıyor, gerektiğinde bu muayeneler için gerekli organizasyonu yapıyor, hem işyeri hekimine hem de muayene olacak çalışana bilgi veriyor.

Herhangi bir sağlık personeli kendisine verilen işi (tansiyon kontrolü,vs.) yaparken, Adıyaman OSGB’nin sağlık personelleri iş sağlığına son derece hakim ve saha denetimleri yaparak sonuçları şirketimize raporluyor.

Genel olarak işyeri hemşiresinin yaptığı işler doktora asistanlık yapmak olarak özetlenebilir. Detaylı bilgi vermek gerekirse sağlık personeli aşağıdaki işleri yapar.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak

İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak

İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak

İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek

İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak

İş sağlığı eğitimlerinde görev almak